Find en bold

2 hold med hver deres gps og tennisbold.

Holdene sendes ud i hver sin retning for at gemme tennisbolden.

Når tennisbolden er gemt gemmes positionen på GPS’en (som waypoint) og holdene går tilbage til udgangspunktet.

De 2 hold bytter nu GPS, og nu skal boldene så findes igen udfra det gemte waypoint.

Sådan bruger du koordinater på GPS’en

http://www.pcworld.dk/modules/davinci/getfile.php?id=23495Næsten alle nyere bil-GPS’er har muligheden for at bruge koordinater.

Koordinaterne indledes med enten et N eller et S. N hvis man er på den nordlige halvkugle, S for den sydlige. Herefter kommer et E eller W. E står for, at man er øst for Greenwich (London) og W for Vest. Derefter kommer der gradsbetegnelserne.

Men for at kunne benytte metoden til at navigere efter, så kræver det jo, at man har nogle koordinater at indtaste fx. ved skattejagt/geocaching

Med GPS’en som pensel

En GPS tegning laves ved at man med den ene eller andens slags GPS-udstyr går en forud planlagt, eller en tilfældig rute. GPS’en er i kontakt med omkring 30 satellitter, der ved brug af trigonometri registrerer de koordinater GPS’en befinder sig på sekund for sekund. Når turen er slut, kan man se det registrerede elektroniske spor, og evt. offentliggøre sin tegning.

På www.gpsdrawing.com er der to typer af tegninger. Den ene slags er lavet efter tilfældighedens princip. Du spænder en GPS om maven på en hund, og lufter den, hvorefter du offentliggør værket. Den anden type tegninger er helt anderledes gennemtænkte, og har krævet indgående studier af veje og stræder for at se, om der ikke et eller andet sted på kortet dannes en “naturlig” figur … og det gør der.

Næste skridt, er så at komme ud og tegne billedet op med GPS’en og få det offentliggjort. Galleriet er fyldt med tegninger af denne type, her er: sommerfugle, fisk, snegle og en elefant, der er tegnet på gader og stræder i Brighton. Nogle tegninger er over 100 km i omkreds, mens andre kun er et par kilometer.

Mulighederne for at lave en tegning er åbne for alle med det rette udstyr, det er bare at finde danmarkskortet frem og se om ikke der skulle gemme sig et motiv i din omegn.

Sådan virker GPS

GPS er overdrevet snedigt. Fra Brøndby til Bruxelles – med navigation i forruden, eller i hånden, færdes du som hjemmevant overalt. Men har du nogensinde tænkt nærmere over hvordan GPS fungerer?

GearTV har læst på lektien – kig med og bliv meget klogere. Se videoen om hvordan GPS egentligt virker.

[tube]37Sn_ZVxZds[/tube]

Soduko løb

Endnu en variant af Multicaching løbet, hvor hver post består af et koordinat, hvor to af tallene er udskiftet med A og B.

Disse tal skal man finde ved at se på et kvadrat pr. bogstav og se hvilket tal, der mangler.

Der er således givet et kvadrat pr. bogstav (A & B) bestående af 3×3 felter, indeholdende otte tal fra 1-9, hvor det manglende svarer til bogstavet.

Hvert tal i kvadratet må kun fremkomme én gang.

I 8 I 1 I A I
I 9 I 6 I 5 I
I 2 I 3 I 7 I

Matematik løb

Dette er en variation af Multicaching Løbet, hvor spørsmålene er udformet efter følgende opskrift:

Resultatet af et regnestykke samt koordinatet på næste post, hvor to cifre er udeladt.

Det kan for eksempel være: 55-11= ?? & 32V 0557766 6320xx0. Når man har regnet stykket ud (reultatet 44) bliver næste posts koordinatsæt 32V 0557766 6320440

Multicaching Løb

Fremstil en række spørgsmål. Det kan evt. være skole-, fag-relaterede spørgsmål eller spørgsmål man kan svare på, når man står det rigtige sted (“hvor mange trin er der på trappen?”).

Til hvert spørgsmål er der et antal svarmuligheder, hvor der til hver er et koordinat på den næste post. Således at et korrekt svar vil lede videre til den næste post.

Ved start får deltagerne udleveret et koordinat på begyndelsesposten.

De forskellige hold bør sendes af sted tidsforskudt.

Ved den sidste post kan der placeres en “skat”.

Tips til planlægning:

Først skal post-koordinaterne indsamles. Dernæst skal de skrives til spørgsmålene, og tilsidst skal spørgsmålene hænges op på de korrekte placeringer.

Bogstav-GPS løb

Vælg et kodeord, hvor der skal være en tilhørende post til hvert bogstav, samt en ekstra post uden bogstav.

Ved opsætning af poster noteres GPS-koordinaterne, og et bogstav fra kodeordet placeres på hvert post, men der placeres en “skat” ved den sidste post.

Deltagerne får udleveret koordinaterne til samtlige poster, undtagen den sidste post.

Når deltagerne har været rundt på posterne, skal de danne kodeordet ud fra bogstaverne.

Kodeordet sms’es tilbage til dig, som enten bekræfter eller afkræfter det tilsendte kodeord, og hvis kodeordet er korrekt, får deltagerne tilsendt koordinaterne til den sidste post på sms.

Løbet kan eventuelt udføres på tid, hvor forskellige hold starter ved forskellige poster.

Det første hold, der når slutposten, har vundet løbet.